ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อบต.โคกกลาง
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  doc120230706091049.jpg   06-07-2566  35  0
2   รูปการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาล 2565  a1   28-06-2566  31  3
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   22-05-2566  78  14
4   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป  doc120230407131732.jpg   07-04-2566  50  3
5   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  a   07-04-2566  60  2
6   ประกาศ อบต.โคกกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ  a   05-04-2566  50  10
7   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1,2  doc120230405101714.jpg   05-04-2566  50  0
8   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง  a   03-04-2566  48  8
9   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง นายวิชิต เครือศรี นายก อบต.โคกกลาง ประชุมจัดทำผังภูิมการบริหารจัดการน้ำ  a   27-03-2566  58  12
10   ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  ประกาศ doc220230321144855.jpg doc320230321144855.jpg doc420230321144855.jpg   21-03-2566  52  3
11   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  a   14-03-2566  52  4
12   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  a   13-03-2566  56  5
13   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  a   13-03-2566  53  5
14   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5  a   09-03-2566  58  5
15   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  a   09-03-2566  50  3
16   ประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 กพ.2566 นายวิชิต เครือศรี นายก อบต.โคกกลาง เป็นประธานประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566  a   03-03-2566  51  5
17   นโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นโยบายการความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นโยบาย (Internai Auditing Policy) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง   20-02-2566  58  7
18   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง วันที่ 7 กพ. 2566 นายวิชิต เครือศรี นายก อบต.โคกกลาง ประชุมร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการงดให้ - งดรับ ของขวัญ ของกำนัล  a   10-02-2566  51  4
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120230206115809.jpg   06-02-2566  70  4
20   ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.โคกกลาง 2565  a1   28-01-2566  31  5
21   ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา อบต.โคกกลาง  a1   28-01-2566  29  4
22   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   13-01-2566  60  8
23   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????ภาษีป้าย????องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2566  doc120230119113108.jpg doc220230119113108.jpg doc320230119113108.jpg doc420230119113108.jpg doc520230119113108.jpg   03-01-2566  89  1
24   วันที่ 26 ธันวาคม 2565 โครงการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน  a   29-12-2565  45  5
25   ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221214144518.png   14-12-2565  116  3
26   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221201093818.jpg   01-12-2565  117  2
27   ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3)ประจำปี 2566  doc120221111090147.jpg   11-11-2565  137  1
28   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนและผู้ดูแลระบบ ADMIN ทะเบียนพาณิชย์  doc120221111090028.jpg   11-11-2565  143  2
29   ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ประจำวันที่ 17 กพ.2565  a1   17-02-2565  186  6
30   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องประกาศปิดหมู่บ้าน เฉพาะคุ้มในหมู่8 บ้านโนนค้อทอง  เอกสารแนบ   25-01-2565  180  5
31   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-01-2565  185  12
32   การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ    21-01-2565  183  0
33   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120220120034018.jpg   20-01-2565  178  10
34   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   19-01-2565  192  9
35   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 doc520220118042723.jpg doc620220118042723.jpg   18-01-2565  178  37
36   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   16-01-2565  169  3
37   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   10-01-2565  164  3
38   ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการลักล้อบนำเข้าและจำหน่ายบุรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้าการยาสูบ แห่งประเทศไทย (บุหรี่ปลอม)  เอกสารแนบ   05-01-2565  167  3
39   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   05-01-2565  167  1
40   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารแนบ   01-01-2565  156  1
41   ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.พนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  177  6
42   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  166  4
43   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  161  6
44   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  160  4
45   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  168  4
46   ประชาสัมพันธ์ (No Gift Policy) อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   21-12-2564  165  16
47   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เอกสารแนบ   05-12-2564  158  3
48   วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน  เอกสารแนบ   27-11-2564  163  3
49   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   24-11-2564  164  2
50   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   23-11-2564  175  5
51   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   12-11-2564  170  10
52   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   11-11-2564  161  1
53   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   09-11-2564  157  2
54   ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.  เอกสารแนบ   03-11-2564  172  6
55   ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565  เอกสารแนบ   03-11-2564  170  2
56   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  เอกสารแนบ   03-11-2564  170  2
57   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   26-10-2564  168  5
58   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-10-2564  169  3
59   กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เอกสารแนบ   19-10-2564  168  3
60   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   15-10-2564  164  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.