ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 ประกาศ
 
 
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  34.229.63.215    
 
 
 
 
 
 
[ 12-09-2565] ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมา   a1 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 
 
 
 
[ 12-09-2565]  ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...   a1 
[ 12-09-2565]  ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ...   a1 
 
 
 
 
 
 
 
[ 06-09-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ ๔๗-๐๐๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร (โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ 09-08-2565] ทดสอบ  
 
 
 
[ 15-09-2565] ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ ๔๗-๐๐๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร (โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม หนา ๐.๐๕ เมตร) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 
[ 09-08-2565] ทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทดสอบ... [ทดสอบ]   (อ่าน : 15/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมโครงการอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมโครงการอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
พิธีตักบาตรช่วงเช้าวันที่ 12 ส.ค.65เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมของทุกปี
พิธีตักบาตรช่วงเช้าวันที่ 12 ส.ค.65เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมของทุกปี
กิจกรรมฉีดพ่นยุงลายเพื่ิอป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนทั้ง12หมู่บ้าน
กิจกรรมฉีดพ่นยุงลายเพื่ิอป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนทั้ง12หมู่บ้าน
 
 
       
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.