ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมืองดรับ-งดให้-ของขวัญในทุกเทศกาล
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง สำรวจป่า (หนองดุม)
[15-02-2022]   วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.โคกกลาง สำรวจป่า (หนองดุม) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยนายวิชิต เครื่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสียงสูง หมู่ที่ 8
[09-02-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยนายวิชิต เครื่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสียงสูง หมู่ที่ 8 
ประกาศปิดหมู่บ้านเฉพาะคุ้มในหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อทอง เพื่อป้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 สู่หมู่บ้าน
[09-02-2022]   ประกาศปิดหมู่บ้านเฉพาะคุ้มในหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อทอง เพื่อป้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 สู่หมู่บ้าน  
วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.2565 ผู้บริหาร อบต.โคกกลาง ปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุม ITA 2565
[09-02-2022]   วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.2565 ผู้บริหาร อบต.โคกกลาง ปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุม ITA 2565  
วันที่ 4 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท
[09-02-2022]   วันที่ 4 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท 
วันที่ 7 มกราคม 2565 ประชุมสภาสมัยแรกครั้งที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
[08-02-2022]   วันที่ 7 มกราคม 2565 ประชุมสภาสมัยแรกครั้งที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 
วันที่ 4 ม.ค. 2565 ประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
[08-02-2022]   วันที่ 4 ม.ค. 2565 ประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2565
[08-02-2022]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2565 
วันที่ 28 พ.ย.2564
[07-02-2022]   วันที่ 28 พ.ย.2564 
วันที่ 27 พ.ย.2564 มอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน
[22-12-2021]   วันที่ 27 พ.ย.2564 มอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน 
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
[22-12-2021]   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
อบต.โคกกลาง ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว 11 จุด ภายในตำบลโคกกลาง
[22-12-2021]   อบต.โคกกลาง ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว 11 จุด ภายในตำบลโคกกลาง 
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการประชาชนร่วมกันทำความสะอาดป่าหนองดุม ส่วนป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลโคกกลาง
[11-11-2021]   วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการประชาชนร่วมกันทำความสะอาดป่าหนองดุม ส่วนป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลโคกกลาง 
วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์นำผู้ถูกคุมประพฤติฯเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการสังคม    ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ อบต.โคกกลาง
[11-11-2021]   วันที่ 11 พย.2564 คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์นำผู้ถูกคุมประพฤติฯเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานบริการสังคม ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการ อบต.โคกกลาง  
วันที่ 9 พย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 28 พย.2564
[11-11-2021]   วันที่ 9 พย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 28 พย.2564 
อบต.โคกกลางจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
[21-10-2021]   อบต.โคกกลางจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
อบต.โคกกลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณป่าหนองดุม บ้านโคกยาว หมู่ 2 เนื่องในวันมหิดล
[19-10-2021]   อบต.โคกกลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณป่าหนองดุม บ้านโคกยาว หมู่ 2 เนื่องในวันมหิดล 
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
[15-10-2021]   กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 
อบต.โคกกลาง หมอบถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย
[14-10-2021]   อบต.โคกกลาง หมอบถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัว อยู่ที่พักอาศัย 
ประชุมประจำเดือน วันที่ 6 สิงหาคม 2564
[06-08-2021]   ประชุมประจำเดือน วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 ปี 2564
[09-06-2021]   พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 ปี 2564 
โครงการ สปสช. พ.ศ.2564
[13-05-2021]   โครงการ สปสช. พ.ศ.2564 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[03-05-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[19-04-2021]   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2564
[19-04-2021]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 2564 
ขอขอบคุณไปยังคุณพ่อสุบิน ดวงจิตดี มอบไม้กวาดที่ผลิตเอง ให้ อบต.โคกกลาง
[30-03-2021]   ขอขอบคุณไปยังคุณพ่อสุบิน ดวงจิตดี มอบไม้กวาดที่ผลิตเอง ให้ อบต.โคกกลาง 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร
[12-03-2021]   งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร 
ออกเยี่ยม คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
[12-03-2021]   ออกเยี่ยม คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
อบต.โคกกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง
[25-02-2021]   อบต.โคกกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง  
พมจ.มอบเงินเยียวยาโควิค 19 สำหรับผู้พิการ ต.โคกกลาง
[15-02-2021]   พมจ.มอบเงินเยียวยาโควิค 19 สำหรับผู้พิการ ต.โคกกลาง 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 64
[15-02-2021]   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 64 
ทำบุญตักบาตร อบต.โคกกลาง
[27-01-2021]   ทำบุญตักบาตร อบต.โคกกลาง 
ล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ บ้านโคกกลางใหม่หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง
[20-01-2021]   ล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ บ้านโคกกลางใหม่หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปี 2564
[30-11-2020]   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปี 2564 
รำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
[13-11-2020]   รำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 
ลอยกระทง 2563 ณ.หนองระหาร
[06-11-2020]   ลอยกระทง 2563 ณ.หนองระหาร 
โครงการสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
[29-09-2020]   โครงการสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนบ้านโคกกลางร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
[29-09-2020]   โรงเรียนบ้านโคกกลางร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
[22-09-2020]   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง
[09-09-2020]   ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง 
กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่า 1 คน 1 ฝน 1 ต้น  ตำบลโคกกลาง
[09-09-2020]   กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่า 1 คน 1 ฝน 1 ต้น ตำบลโคกกลาง 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
[26-08-2020]   โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิค  - 19) ครัวเรือนละ 500 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
[26-08-2020]   หมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิค - 19) ครัวเรือนละ 500 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
พ่นหมอกควันพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อระงับการแพร่ระบาด ของเชื้อไข้เลือดออก หมู่ 11
[26-08-2020]   พ่นหมอกควันพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อระงับการแพร่ระบาด ของเชื้อไข้เลือดออก หมู่ 11 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
[24-08-2020]   โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
[17-08-2020]   หยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา ต.โคกกลาง
[10-08-2020]   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา ต.โคกกลาง 
อบรมโครงการให้ความรู้ มะเร็งเต้านม หมู่ 3 บ้านโคกโบสถ์
[07-08-2020]   อบรมโครงการให้ความรู้ มะเร็งเต้านม หมู่ 3 บ้านโคกโบสถ์ 
พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 และหยอดทรายอะเบท
[06-08-2020]   พ่นหมอกควัน พื้นที่ตำบลโคกกลาง ม. 1- ม.11 และหยอดทรายอะเบท 
โครงการจัดการขยะชุมชน
[13-07-2020]   โครงการจัดการขยะชุมชน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก
[13-07-2020]   โครงการปลูกหญ้าแฝก 
กิจกรรม 5 ส ต.โคกกลาง
[14-05-2020]   กิจกรรม 5 ส ต.โคกกลาง 
โครงการจิตอาสา  เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
[28-04-2020]   โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
[09-04-2020]   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11
[24-03-2020]   โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11  
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11
[24-03-2020]   โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covic-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับcovic-19 และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอนทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากร ครู ก วันที่ 1๖-19 มีนาคม 2563 หมู่ 1 – 11  
13​ พฤศจิกายน​ 2562​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ มอบหมาย​ ป.วิทูล​ วรรณ​ทอง​ มอบเงินสนับสนุน/มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่​ นางบัวพันธ์​
[27-11-2019]   13​ พฤศจิกายน​ 2562​ นาย​เครือ​ณรงค์​ พงษ์​รื่น​ นายอำเภอ​พนมดงรัก​ มอบหมาย​ ป.วิทูล​ วรรณ​ทอง​ มอบเงินสนับสนุน/มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่​ นางบัวพันธ์​ 
ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ม.7 บ้านสระแก้ว
[27-11-2019]   ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ม.7 บ้านสระแก้ว 
นายอำเภอพนมดงรัก ประธานเปิดโครงการผันน้ำลงสู่หนองระหาร พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ทีมจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ร่วมกิจกรรมต่อท่อสูบผันน้ำไปยังหนอง
[27-11-2019]   นายอำเภอพนมดงรัก ประธานเปิดโครงการผันน้ำลงสู่หนองระหาร พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ทีมจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ร่วมกิจกรรมต่อท่อสูบผันน้ำไปยังหนอง 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลแ... ดูเพิ่มเติม
[27-11-2019]   วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลแ... ดูเพิ่มเติม 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.