ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อบต.โคกกลาง
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   วันที่ 21มีนาคม 2566 ประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  a   21-03-2566  21  8
2   ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2566  a   13-03-2566  20  9
3   วันที่ 26 ธันวาคม 2565 โครงการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน  a   13-03-2566  23  10
4   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชิต เครือศรี นายก อบต.โคกกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกคน สมาชิกสภาฯ กำนัน ผญบ. ประชุมร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการงดให้ - งดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด  a   09-02-2566  20  2
5   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  a   16-01-2566  20  1
6   วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิต เครือศรี นายก อบต.โคกกลาง เป็นประธานประชุมประสานแผนพัฒนาท้องุถิ่นระดับอำเภอ ณ.ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น 2  a1   17-02-2565  75  5
7   วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำรวจป่าชุมชน (หนองดุม)  เอกสารแนบ   15-02-2565  74  10
8   วันที่ 10 ก.พ. 2565 ประชุม กต.  a1   10-02-2565  71  8
9   วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายวิชิต เครือศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  a1   09-02-2565  72  6
10   วันที่ 15 กันยายน 2564  a1   15-09-2564  69  4
11   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เอกสารแนบ   30-03-2564  73  13
12   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมปฏิญานแสดงเจ  เอกสารแนบ   30-03-2564  83  22
13   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   15-02-2564  76  14
14   วันที่ 18 กันยายน 2563  a1   18-09-2563  69  4
15   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  เอกสารแนบ   30-06-2563  72  19
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.